Normal_budget_geld_bezuinigingen35__1_

De Groningse gemeenten hebben de Tweede Kamer een brandbrief gestuurd wegens de ernstige tekorten binnen het sociaal domein. Zij vragen de politiek om een bedrag van 600 miljoen euro, zodat ze hun hoofd boven water kunnen blijven houden. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Hoewel de gemeenten erop durven te vertrouwen dat het budget voor het sociaal domein, waarbinnen de Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen, op de lange termijn wordt verhoogd, hebben zij daar geen tijd voor. “De financiële nood is hoog”, stellen zij in hun brandbrief.

Belangrijke voorzieningen dreigen te verdwijnen

De Groningse gemeenten hebben de afgelopen jaren zelf gepoogd de druk op het budget te verlichten door lichtere hulp te bieden en in te zetten op preventie, maar door de almaar stijgende vraag naar hulp zijn die bezuinigen eigenlijk voor niets geweest. Belangrijke voorzieningen dreigen te verdwijnen als het budget voor het sociaal domein niet nu wordt opgehoogd. De gemeenten stellen dat de overheid het benodigde bedrag kan betalen uit het rijksoverschot van vorig jaar of bij herschikking van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. 

Door: Nationale Zorggids