Normal_staatssecretaris_van_ark_szw

De huidige regelingen voor arbeidsongeschikte jongeren zijn ingewikkeld en niet voor iedereen gelijk. De Tweede Kamer bespreekt plannen van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken om de wetgeving te vereenvoudigen. Dit meldt Tweede Kamer.

Jongeren met een ziekte of een handicap die al voor hun 18de of tijdens hun studie weten dat ze nooit meer (helemaal) zullen kunnen werken, hebben recht op een Wajong-uitkering. Maar de regelgeving is complex. Binnen de Wajong gelden drie verschillende regelingen, met verschillende rechten en plichten. Die wil staatssecretaris Van Ark nu gelijktrekken, zodat de wetgeving eenduidiger wordt.

Meer of minder verdienen

Iedereen zou voor harmonisatie van de drie huidige Wajong-regelingen moeten zijn, betoogt Peters (CDA), want het systeem zit vol perverse prikkels. Nu kan iemand die meer gaat werken, fors minder gaan verdienen. Het moet dus simpeler, eenduidiger en eerlijker, vindt de CDA-woordvoerder. Ook Nijkerken (VVD) is blij met de vereenvoudiging van "het woud aan Wajong-regelingen".

Volgens Raemakers (D66) heeft de wet mooie uitgangspunten: meer werken gaat meer lonen en Wajongeren kunnen ongestraft een opleiding volgen. Wel ziet hij een aantal mogelijkheden om de wet te verbeteren. We komen met dit voorstel dicht bij een overzichtelijke, eerlijke en stimulerende regeling, meent Stoffer (SGP).

‘Doelgroep gaat er op achteruit’

Maar verschillende organisaties, zoals de vakbonden en de Landelijke Cliëntenraad, waarschuwen dat een deel van de Wajong-doelgroep er flink op achteruit kan gaan door het wetsvoorstel. Pas uw plannen aan of gooi ze weg, vraagt Gijs van Dijk (PvdA) daarom aan de staatssecretaris. Renkema (GroenLinks) wil dat Van Ark opnieuw in gesprek gaat met een aantal belangengroeperingen.

Ook andere oppositiepartijen zijn kritisch. De staatssecretaris garandeerde in juni nog dat geen enkele Wajongere erop achteruit zou gaan, betoogt De Jong (PVV). Hij stelt voor dat zij haar voorstel in de koelkast zet of intrekt. De regering deelt cadeautjes uit aan grote bedrijven, maar laat mensen met een arbeidsbeperking genadeloos stikken, vindt Jasper van Dijk (SP).

Balanceeract

Er staan nog steeds 60.000 mensen aan de kant, zegt staatssecretaris Van Ark. Met een begrijpelijker regeling wil zij hen stimuleren om te gaan werken. Omdat de bestaande regelingen voor sommigen heel voordelig zijn en voor anderen heel onvoordelig, zal een wijziging altijd een balanceeract zijn, verwacht Van Ark. Voor haar staat bestaanszekerheid bieden daarbij voorop.

De Kamer stemt op 5 november over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.