Normal_rolstoel_oudere_bejaarde_handicap

Mensen met een beperking merken dat ze minder goed meedoen in de samenleving dan de algemene bevolking, minder participeren in relatie tot wensen en mogelijkheden en participeren op persoonlijke belangen. Dit meldt Nivel. 

Nivel wilde van een groep mensen met een lichamelijke beperking weten hoe zij hun mate van participeren in de samenleving ervaren. Waar 80 procent van de algemene bevolking vindt dat zij toegang hebben tot het leven dat zij willen, ervaart twee derde van de mensen met een beperking dit.

Meetellen in de maatschappij voelt voor mensen met een psychische aandoening nog moeilijker. Slechts 50 procent zegt mogelijkheden te hebben tot het leven dat zij willen. Met name op het gebied van betaald werk ervaren mensen met een psychische of lichamelijke beperking problemen. 

Door: Nationale Zorggids