Harmonisatie Wajong in strijd met VN-verdrag Handicap

Ieder(in) vindt dat het wetsvoorstel voor de ‘harmonisatie’ van de Wajong in strijd is met het VN-verdrag Handicap. In een brief aan de Eerste Kamer, waar dit voorstel binnenkort wordt behandeld, laten zij weten dat er onzorgvuldig is gehandeld en pleiten ze voor een goed alternatief dat wel in lijn is met het VN-verdrag. Dit meldt Ieder(in).

Ieder(in) heeft op 14 januari van dit jaar samen met ervaringsdeskundigen Pim en Jiska een goed gesprek gevoerd met Eerste Kamerleden over de negatieve gevolgen van de door het kabinet voorgestelde aanpassing van de Wajong.

VN-verdrag Handicap

Hierin is het VN-verdrag Handicap als uitgangspunt benoemd. De Landelijke Cliëntenraad heeft een goed alternatief op tafel gelegd waarmee onder meer de inkomenspositie van mensen met een arbeidsbeperking wordt versterkt. Ieder(in) steunt dit alternatief.

De Eerste Kamer heeft, mede naar aanleiding van deze inbreng, vragen gesteld aan het kabinet over de voorgenomen ‘harmonisatie’.

Stemming College voor de Rechten van de Mens

In de brief van Ieder(in) aan de Eerste Kamer vraagt de belangenorganisatie onder meer om te wachten met de stemming over het wetsvoorstel tot het advies van het College voor de Rechten van de Mens beschikbaar is. Het College verricht momenteel onderzoek naar de positie van (jong) gehandicapten op de arbeidsmarkt.

Wetsvoorstel wijziging Wajong

Ook vraagt Ieder(in) om meer tijd te nemen voor een zorgvuldige afweging van het wetsvoorstel. De wijziging van de Wajong zou ook samen met het wetsvoorstel Breed Offensief en Passend Aanbod behandeld moeten worden die binnenkort in de Tweede Kamer besproken worden. Tot slot hoopt de organisatie dat de Eerste Kamer kiest voor de alternatieve formule, waarbij de uitkering voor mensen met een beperking voor een deel compensatie is van de beperking en voor een deel dient als vangnet.

Download de brief van Ieder(in), het alternatieve voorstel van LCR en een eerste reactie van het kabinet

Door: Nationale Zorggids