Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De last onder dwangsom die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd had opgelegd aan de zorginstelligen Den Bouw in Warnsveld en Bij de Keien in Puth is beëindigd. Beide instellingen voldoen inmiddels aan een eerder opgelegde aanwijzing van de inspectie. Dit meldt de IGJ.

Zorg-Wooncentrum Den Bouw

Stichting Zorg-Wooncentrum Den Bouw biedt verpleging, verzorging, dagopvang en thuiszorg in Warnsveld en nabije omgeving. De stichting schoot tekort in de medicatieveiligheid maar heeft de tekortkomingen nu voldoende weggenomen. Den Bouw heeft de organisatie van de medicatiezorg verbeterd op basis van de veilige principes van de medicatieketen. Omdat Den Bouw deze verbeteringen alsnog heeft laten zien binnen de daarvoor geboden termijn, wordt de last onder dwangsom beëindigd. Dat betekent dat Den Bouw geen geldbedrag hoeft te betalen.

Zorgboerderij Bij de Keien

De inspectie gaf kleinschalige zorgboerderij Bij de Keieneen aanwijzing omdat de kwaliteit van zorg in het geding was. De organisatie moest tekortkomingen op onder meer de thema’s deskundigheid en inzet zorgverleners en sturen op kwaliteit en veiligheid voor elkaar hebben. De inspectie stelde bij een later inspectiebezoek vast dat Bij de Keien nog niet voldeed aan de aanwijzing.

Zo maakten de zorgverleners nog onvoldoende professionele afwegingen en waren arts en psycholoog niet tijdig betrokken bij de cliënten. Om te zorgen dat Bij de Keien alsnog aan de aanwijzing voldeed, legde de inspectie een last onder dwangsom op. Inmiddels heeft de instelling voldoende verbeteringen laten zien en is de last onder dwangsom beëindigd. Dat betekent dat Bij de Keien geen geldbedrag hoeft te betalen. De cliëntstop die in de aanwijzing was opgenomen komt eveneens te vervallen.

Door: Nationale Zorggids