Normal_rolstoel_handicap_speciaal_onderwijs_mytylschool_haren

Veel locaties voor dagbesteding en opvang zijn gesloten of in omvang beperkt. In het licht van het coronavirus een noodzakelijke en begrijpelijke keuze. De gevolgen zijn echter groot. Het leidt tot extra zorg en druk in de thuissituatie. Daarnaast kunnen cliënten die wonen in een gehandicaptenvoorziening geen bezoek ontvangen. Dat zorgt voor onbegrip en verdriet bij cliënten en voor een zware belasting van zorgverleners. De inspectie ziet dat veel zorgaanbieders dat onderkennen. Zo zijn er veel creatieve initiatieven ontstaan om digitaal contact te houden en alternatieve daginvulling vorm te geven. Dit meldt de IGJ.

Inspectie ziet ook en juist in deze moeilijke omstandigheden toe op de risico’s voor cliëntveiligheid. Het is aan de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders zelf om met oog voor de diversiteit van cliënten en locaties eigen, professionele en verantwoorde keuzes te maken voor de vormgeving van de zorgverlening. Zorgaanbieders moeten daarbij wel rekening houden met de richtlijnen van het RIVM.
 

Werkwijze van het toezicht gehandicaptenzorg

De inspectie houdt in deze moeilijke omstandigheden graag contact met zorgaanbieders uit de gehandicaptenzorg en biedt overleg als het niet lukt om te handelen conform alle richtlijnen. De inspectie is bereikbaar via het meldpunt voor zorgprofessionals of het Landelijk Meldpunt Zorg voor burgers.
 
De inspectie merkte ook dat er veel zorgen leefden bij zorgverleners over persoonlijke beschermingsmiddelen, testbeleid en communicatie met de doelgroep. De IGJ heeft hier aandacht voor gevraagd bij het ministerie. Inmiddels zijn er voor veel onderwerpen nadere richtlijnen tot stand gekomen.
 

Informatie voor zorgverleners gehandicaptenzorg

 
Door: Nationale Zorggids