Communicatie doofblinden

Doofblindheid wordt nog altijd niet goed herkend. Hoewel baby's standaard een gehoortest krijgen, wordt slechtziendheid pas veel later ontdekt. Orthopedagoog Marleen Janssen, die vorig jaar de University of Groningen Institute for Deafblindness oprichtte, zet zich in om de cognitieve en emotionele achterstand van doofblinden aan te pakken. Zij heeft de methode 'contact' ontwikkeld, die overal ter wereld wordt gebruikt. Dit meldt dagblad Trouw. 

Behalve het Institute for Deafblindness richtte Jansen ook de masteropleiding communication and deafblindness op. Ze vindt het jammer dat doofblinden niet genoeg kansen krijgen om te communiceren in een volwaardige taal. Doordat ze worden onderschat, blijven ze volgens haar achter in hun ontwikkeling.

Communicatie van doofblinden

Groningse onderzoekers leren steeds meer over hoe een doofblinde de wereld leert begrijpen en hoe het taalvermogen van een doofblinde gestimuleerd kan worden. Assistent professor Saskia Damen, werkzaam bij het Groningse instituut en bij Kentalis (een organisatie voor onder andere doofblinde mensen) toonde aan dat doofblinde mensen heel goed duidelijk kunnen maken wat ze voelen en denken als zij hier de juiste ondersteuning bij krijgen.

Bewustwording bij opvoeders en begeleiders

Damen geeft aan dat er allereerst bewustwording bij de opvoeders en begeleiders nodig is. Dit wordt onderzocht met interventieonderzoek, zoals dat van taalkundige Kirsten Wolthuis. Zij richtte zich op de communicatieontwikkeling van doofblinden en ontwikkelde hiervoor een model. Wolthuis: "Als een begeleider of ouder weet in welke fase de communicatie zit, kun je doelen stellen om die naar een hoger niveau te brengen."

Communicatie van doofblinde volwassenen verbeteren

De wereld van doofblinden groter maken, is iets waar orthopedagoog Kitty Bloeming, werkzaam bij Visio, aan wil bijdragen met haar onderzoek. Zij kwam erachter dat de communicatie met doofblinde volwasssenen met een verstandelijke beperking verbeterd kan worden. Dit doet zij met de Groningse methode waarbij doofblinden gefilmd worden bij interacties en begeleiders gecoacht worden. Door goed te kijken naar wat de doofblinde doet, bijvoorbeeld zijn arm aanwijzen, kan dit worden geïnterpreteerd. Begeleiders herkenden na een interventie vaak beter wat de doofblinde deed en begrepen hem daardoor beter. 

In Nederland zijn ongeveer vijftigduizend doofblinden. Hiermee wordt een combinatie van beperkingen bedoeld, zoals doof en slechtziend of helemaal blind en slechthorend. 

Door: Nationale Zorggids