Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht, dat bij Stichting Het Schild liep, verder uitgebreid. Stichting Het Schild is een woonzorglocatie voor blinden en slechtzienden in Wolfheze. Eerder waren hier al zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Intussen heeft de inspectie geconstateerd dat de besturing van Het Schild nu niet goed functioneert. Hiervoor ontbreken randvoorwaarden. Het bestuur en de raad van toezicht vertrouwen elkaar onvoldoende om belangrijke vraagstukken op te lossen. De aanvulling op het verscherpt toezicht is ingegaan op 4 mei 2020. De periode van verscherpt toezicht duurt nu nog zes maanden. Dit meldt de IGJ.

Goed bestuur en intern toezicht bij een zorginstelling zijn belangrijke randvoorwaarden voor het leveren van goede zorg. Bij het Schild ontbreekt het nu aan goede samenwerking en onderling vertrouwen bij de besturing. Dat is een risico voor de kwaliteit van de besluitvorming en daarmee ook voor de kwaliteit en continuïteit van goede zorgverlening. Voor goede en blijvende verbetering van zorg moeten de bestuurder en de raad van toezicht zich samen inspannen. Dan kan Het Schild goede en veilige zorg blijven bieden aan haar cliënten.
 
De inspectie zag eerder al bij Het Schild tekortkomingen op de thema’s ‘deskundige zorgverlener’, en ‘sturen op kwaliteit en veiligheid’. Dit kan leiden tot risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarom ziet de inspectie sinds eind november 2019 verscherpt toe op Het Schild.
 

Verscherpt toezicht

Het Schild moet binnen zes maanden voldoen aan de normen en de tekortkomingen herstellen op het gebied van deskundigheid, het borgen van de kwaliteit van zorg en goede besturing.
 
Dit laatste houdt onder andere in dat de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de algemene leiding van de instelling onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Ook moeten die leden gezamenlijk over voldoende expertise beschikken om op professionele wijze toe te zien. Verder moet het Schild diverse reglementen op orde brengen.
 
De inspectie blijft de voortgang nauwlettend volgen. Aan het einde van de periode van verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie of de situatie is verbeterd. De inspectie kan als dat nodig is verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.
 
Door: Nationale Zorggids