Normal_rolstoel_beperking_handicap

Het kabinet stelt 90 miljoen euro extra beschikbaar aan gemeenten ten behoeve van de sociale werkvoorziening. Door de coronacrisis zijn sociale werkbedrijven noodgedwongen geheel of gedeeltelijk gesloten. Tegelijkertijd lopen de loonkosten van ondersteunende werknemers door. Met extra steun van het kabinet kunnen SW-bedrijven een deel van deze loonkosten opvangen zodat medewerkers ondersteuning krijgen, ook nu ze tijdelijk thuiszitten. Cedris is tevreden met het extra steunpakket. Dit melden Rijksoverheid en Cedris.

Het is volgens het kabinet van belang dat medewerkers van SW-bedrijven de ondersteuning behouden die zij nodig hebben. Normaliter worden financiële tekorten van SW-bedrijven gecompenseerd via een hogere gemeentelijke bijdrage. Omdat gemeenten door de coronacrisis onder financiële druk staan, kiest het kabinet ervoor om de Rijksbijdrage voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) te verhogen, voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020.

Cedris tevreden met steunpakket

Cedris, vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt, is blij met de maatregel. Deze compensatie voor gederfde omzet is hard nodig om de dienstverlening aan de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te continueren. Dit meldt Cedris.

Job Cohen, voorzitter van Cedris: “Het is belangrijk dat de ondersteuning voor werknemers met een beperking ook in moeilijke tijden beschikbaar blijft. Dit steunpakket voor het omzetverlies over de afgelopen drie maanden zie ik als een eerste betekenisvolle stap. Ook voor de komende maanden zal er compensatie nodig zijn.”

Werk voor en begeleiding aan mensen met beperking

Sociale werkbedrijven bieden werk en begeleiding aan mensen met een beperking en ondersteunen de werkgevers die deze werknemers in dienst nemen. Daarmee vormen zij het fundament van een inclusieve arbeidsmarkt waarop iedereen kan meedoen. Zonder de nu door het kabinet geboden compensatiepakket komt de dienstverlening voor de kwetsbare werknemers in de problemen, aldus Cedris. Daarom is deze compensatie noodzakelijk. 

Door: Nationale Zorggids