Normal_corona_handen

Zorgaanbieders in Limburg zijn alert op het ontstaan en verspreiden van BRMO, bijzonder resistente micro-organismen die niet meer gevoelig zijn voor gewone antibiotica. De verschillende Limburgse zorgaanbieders werken daarbij ook samen in een netwerk, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) die vorig jaar huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, tandartsen, revalidatiecentra, ggz-instellingen, gehandicaptenzorginstellingen en GGD’s bezocht. Dit meldt IGJ. 

Het RIVM bracht de informatieoverdracht tussen verschillende zorgaanbieders in beeld over patiënten met een BRMO. Bijvoorbeeld als een patiënt over gaat van een ziekenhuis naar een revalidatiecentrum, of van een ziekenhuis naar huis met thuiszorg.

Aandacht voor infectiepreventie

Uit de gezamenlijke onderzoeken blijkt dat zorgaanbieders aandacht hebben voor infectiepreventie, de meeste organisatie een protocol hebben voor persoonlijke (hand)hygiëne. Ook hebben zij mensen, middelen en materialen voor infectiepreventie en antibioticabeleid. Wel is er meer kennis nodig over reinigen en desinfecteren, bij zorgmedewerkers én schoonmaakpersoneel. De meeste zorgaanbieders hebben aandacht voor het verantwoord en gericht voorschrijven van antibiotica.

Ondanks een goede score blijft het registreren en het overdragen van informatie over patiënten met BRMO een aandachtspunt bij de overgang van de ene naar de andere zorgverlener. Het inzicht in het eigen antibioticagebruik en vergelijking met andere instellingen kan beter, zodat antibiotica effectiever en gerichter ingezet kan worden.

Veilige cultuur

Bestuurders van zorgaanbieders zorgen voor een veilige cultuur waarin medewerkers elkaar aanspreken op het naleven van de richtlijnen. Wel moeten de bestuurders volgens de inspectie meer aansturen op kwaliteit en deskundigheid.

Het onderzoek werd vorig jaar uitgevoerd, dus nog voordat het coronavirus uitbrak. De inspectie verwacht dat er inmiddels nog meer aandacht is voor persoonlijke hygiëne, steriliseren en schoonmaak en voor samenwerking in regionaal verband.

Tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie

Er zijn in Nederland tien regionale zorgnetwerken voor antibioticaresistentie. Er is gekozen om één regio grondig te toetsen om zo ook kennis te kunnen delen met andere regio’s. De keuze van de inspectie voor onderzoek in de regio Limburg was niet gebaseerd op risico’s. Wel speelde de functie als grensregio mee, met samenwerking met zorgaanbieders vlak over de grens met Duitsland en België.

Door: Nationale Zorggids