Forse geldproblemen bij sociale werkbedrijven door coronacrisis
De coronacrisis heeft forse gaten geslagen in de bedrijfsvoering van de sociale werkbedrijven, waardoor er geldtekort dreigt om werknemers met een arbeidsbeperking goed te blijven ondersteunen. De sector schat in dat ruim 100 miljoen extra nodig is om de dienstverlening tot het einde van het jaar op peil te houden. Dit blijkt uit de deze week gepubliceerde sectorinformatie van Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. Dit meldt Cedris.
Sociale werkbedrijven zorgen ervoor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk komen en blijven. Dat kan zowel door hen binnen het eigen bedrijf werk te bieden als door hen te begeleiden bij een regulier bedrijf.
 

Wegvallende opbrengsten door coronacrisis

In maart van dit jaar vielen veel sociale werkbedrijven deels of helemaal stil. Veel werknemers binnen de sociale werkbedrijven maken deel uit van de risicogroep van het coronavirus. Ook vielen opdrachten weg waardoor de opbrengsten extra terugliepen. Deze opbrengsten zijn noodzakelijk voor het kunnen inzetten van jobcoaches en begeleiders die werknemers en werkgevers ondersteunen. Door een impuls van 90 miljoen van het rijk, kon de begeleiding de eerste drie maanden van de crisis op peil gehouden worden.
 

Extra tekort van ruim 100 miljoen

Door de 1,5 meter maatregel, risicogroepen die thuisblijven en onzekere of lagere resultaten uit het werk, lijkt het erop dat bedrijven in de periode juni – december 2020 nog steeds zo’n 20 procent minder goed presteren dan begroot. Dit resulteert in een extra tekort van ruim 100 miljoen tot het einde van het jaar. Wanneer dit tekort niet wordt aangevuld, heeft dit vrijwel zeker gevolgen voor de begeleiding en ondersteuning en daarmee de baankansen van de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt.
 

Weinig rooskleurige financiële situatie sociale werkbedrijven

Het tekort ten gevolge van de coronacrisis komt bovenop de tekorten die sociale werkbedrijven toch al leden. De uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening zorgde in 2019 voor een negatief resultaat van ruim 210 miljoen euro. Dit negatieve resultaat wordt door bedrijven uit de eigen reserves, maar meestal door de gemeenten gefinancierd. Het tekort vanwege de coronacrisis in 2020 komt daar nog eens bovenop.
 
Vanwege de specifieke financieringsstructuur komen sociale werkbedrijven veelal niet in aanmerkingen voor steun uit de reguliere steunpakketten zoals de NOW.
 
Door: Nationale Zorggids