Normal_rolstoel_beperking_handicap

Nu het overheidsadvies vanwege corona is om zoveel mogelijk thuis te werken, is de uitvoering rondom voorzieningen voor de thuiswerkplek verruimd. En dat is goed nieuws voor mensen met een functionele beperking en afhankelijk zijn van een voorziening om hun werk te kunnen doen. De vergoeding hiervoor is aan te vragen bij het UWV. Dit meldt Ieder(in). 

UWV kent voorzieningen toe voor ondersteuning op de werkplek wanneer er sprake is van een structureel functionele beperking. Dit is een ziekte of handicap die belemmert bij het werk. Samen met de klant kijkt het UWV welke voorziening nodig is en bij vragen kijkt het ook mee naar de mogelijkheden om thuis goed te kunnen werken. De voorzieningen die al op de werkplek aanwezig zijn, kunnen soms naar de thuiswerkplek worden verplaatst. Zo niet, dan kan de klant een aanvraag doen voor een tweede voorziening, bijvoorbeeld een extra brailleleesregel die te kwetsbaar is om mee te nemen.

Ondersteuning thuiswerken op langere termijn

Vanwege het advies om zoveel mogelijk thuis te werken en ervoor te zorgen dat mensen goed hun werk kunnen blijven doen, komen mensen nu eerder in aanmerking voor een voorziening voor de thuiswerkplek. Voorheen kon dit alleen wanneer er een individuele medische noodzaak was om thuis te werken. De opgedane ervaringen met verruimde inzet van voorzieningen tijdens corona zal UWV in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benutten voor ondersteuning van thuiswerken in de toekomst.

Door: Nationale Zorggids