Normal_geld__euro__munt__briefgeld

Voor de maanden maart tot en met mei ondersteunt het kabinet de sociale werkbedrijven met 90 miljoen euro. Deze compensatie voor gederfde omzet is hard nodig om de dienstverlening aan de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te continueren, aldus Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. 

"Het is belangrijk dat de ondersteuning voor werknemers met een beperking ook in moeilijke tijden beschikbaar blijft. Dit steunpakket voor het omzetverlies over de afgelopen drie maanden zie ik als een eerste betekenisvolle stap. Ook voor de komende maanden zal er compensatie nodig zijn", aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris.

Fundament inclusieve arbeidsmarkt

Sociale werkbedrijven bieden werk en begeleiding aan mensen met een beperking en ondersteunen de werkgevers die deze werknemers in dienst nemen. Daarmee vormen deze bedrijven het fundament van een inclusieve arbeidsmarkt waarop iedereen kan meedoen. Zonder de nu door het kabinet geboden compensatie komt de dienstverlening voor de kwetsbare werknemers in de problemen.

Sociale werkbedrijven worden gefinancierd vanuit gemeenten en vanuit de markt. Als gevolg van het corona-virus zijn de opbrengsten vanuit de markt fors afgenomen. Opdrachten vallen weg en een deel van de werknemers zit, vanwege de gezondheidsrisico’s, thuis. Deze financiële tegemoetkoming compenseert een groot deel van het omzetverlies, waardoor de Sociale Werkbedrijven hun dienstverlening op peil kunnen houden.

Compensatie vanaf juni

Iedereen voorziet dat de effecten van de corona-crisis tot nog ver in 2020 en 2021 zullen doorwerken en de arbeidsmarkt nog stevige klappen zal krijgen. Om dit te kunnen opvangen zal ook voor de komende maanden compensatie nodig zijn. Cedris gaat hierover samen met de VNG in gesprek met het rijk.

Door: Nationale Zorggids