Normal_normal_kantoor_baan_ontslag

Cijfers van het UWV laten zien dat de coronacrisis ook impact heeft op de banenafspraak. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2020 is het aantal banen binnen de banenafspraak afgenomen. Dat is nieuw. Een daling in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal is sinds de invoering van de banenafspraak nooit eerder voorgekomen. Dit meldt Ieder(in).

Daling

Ten opzichte van het eerste kwartaal zijn in het tweede kwartaal binnen de banenafspraak 1.611 personen minder aan het werk. Dat is een daling van 1,4 procent. Vorig jaar (2019) was er in het tweede kwartaal een toename van meer dan 3.000 werkzame personen (3 procent). De daling van het aantal werkzame personen binnen de banenafspraak in het tweede kwartaal is bijna even sterk als de daling van het aantal werkzame personen onder de algehele beroepsbevolking. In dit kwartaal was de daling onder de algehele beroepsbevolking 1,9 procent.

Banenafspraak alleen is niet genoeg

In de evaluatie van de banenafspraak (2019) staat dat het succes van de banenafspraak samenhangt met economische welvaart. Nu het economisch minder gaat, is dat terug te zien in de cijfers. Dit laat volgens Ieder(in) zien dat een echt inclusieve arbeidsmarkt nooit bereikt wordt met alleen maar de banenafspraak. Voor het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt is meer nodig.
Mensen met een arbeidsbeperking ervaren veel extra drempels bij het (opnieuw) toetreden tot de arbeidsmarkt. De oorzaak hiervoor ligt vaak niet bij de werkzoekende zelf, maar bij een gebrek aan passende ondersteuning of passend werk of door vooroordelen bij werkgevers. Structurele problemen op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat veel mensen met een arbeidsbeperking extra hard getroffen worden door de gevolgen van de coronacrisis.
Nog altijd loopt de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking ver achter op die van de algehele bevolking. Met regelgeving die alleen gericht is op mensen in het doelgroepregister van de banenafspraak, zal deze kloof onverminderd groot blijven.

Behoefte aan inzicht alle mensen met een arbeidsbeperking

De groep mensen met een arbeidsbeperking die problemen ervaart op de arbeidsmarkt is groter dan het doelgroepregister van de banenafspraak. Deze mensen zijn echter niet allemaal goed in beeld. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een arbeidsbeperking die een bijstandsuitkering krijgen of mensen met een arbeidsbeperking die geen recht op een uitkering hebben. Hierdoor blijft onduidelijk hoe groot de impact van de coronacrisis op de inclusieve arbeidsmarkt precies is. Duidelijk is wel dat een inclusieve arbeidsmarkt oog heeft voor álle mensen met een beperking en bijdraagt aan een gelijkwaardige positie voor mensen met een arbeidsbeperking; óók in tijden van economische recessie. Daar moet beleid op worden gemaakt.


Door: Nationale Zorggids