Normal_normal_down_beperking_handicap

Voor elke patiënt is gecoördineerde en persoonsgerichte zorg een 'must'. Wanneer er meerdere professionals en/of organisaties betrokken zijn bij de zorgverlening van een patiënt, dan is onderlinge afstemming en samenwerking van groot belang. In de praktijk blijkt die afstemming niet altijd optimaal te verlopen. Vincent Peters laat in zijn promotieonderzoek zien hoe deze samenwerking optimaal kan functioneren wanneer je uitgaat van een modulaire zorgorganisatie. Hij illustreert dit aan de hand van de gezondsheidzorg voor kinderen met het Downsyndroom. Dit meldt Tilburg University. 

Downsyndroom is een complex aangeboren aandoening die leidt tot ontwikkelingsachterstand. Kinderen met Down krijgen vaak te maken met meerdere aandoeningen tegelijk. Dit vraagt om een adequate samenwerking en coördinatie tussen een verzameling van zorgprofessionals en organisaties. In Nederland wordt de zorg voor de kinderen met Downsyndroom multidisciplinair georganiseerd. Patiënten en hun ouders geven echter aan dat deze multidisciplinaire aanpak in de praktijk nog niet helemaal voldoet aan hun vragen en behoeften.

Patiënt centraal

In het proefschrift wordt gekeken naar hoe en op welke wijze de zorg op dit moment georganiseerd is. De huidige zorg wordt in ieder ziekenhuis op een andere manier georganiseerd en dit komt de kwaliteit van de zorg niet altijd ten goede. Het is voor ouders van kinderen met Downsyndroom onduidelijk waarom het overal anders is en waar zij terecht moeten. Ook wordt er gekeken naar waar er mogelijkheden zijn om tot verbeteringen te komen met als uiteindelijke doel om samenwerking en verbinding over disciplines en organisatiegrenzen heen te realiseren, waarbij de patiënt centraal staat.

Modulair perspectief

In zijn promotieonderzoek bekijkt Peters de zorg voor kinderen met Downsyndroom vanuit een modulair perspectief. Modulair organiseren houdt in dat de zorg wordt ontleed in componenten en modules. Zorgprofessionals kunnen deze componenten leveren op basis van de wensen en behoefte van de patiënt, in plaats van dat zij altijd het totaalpakket leveren. Dit heeft als doel om afstemming op de individuele patiëntvraag maximaal te faciliteren. 

Meerdere toepassingen

De bevindingen van het proefschrift zijn niet alleen relevant voor kinderen met Downsyndroom, maar zijn ook vertaalbaar naar andere vormen van complexe zorgverlening  voor ziektes zoals kanker en multiple sclerose, omdat bij deze ziektebeelden ook een breed scala aan professionals en organisaties benodigd is voor de patiënt.

Door: Nationale Zorggids