Normal_pexels-matilda-wormwood-4099467

Kleinschalige instellingen in de gehandicaptenzorg hebben steeds meer aandacht voor infectiepreventie, zeker sinds de uitbraak van het coronavirus. Maar ze kunnen en moeten er nog meer aan doen, zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ze hebben veel aandacht voor de persoonlijke hygiëne van hun bewoners en ondersteunen daarbij ook. Maar zorgverleners moeten zich nog meer bewust worden (en blijven) van het belang van goede infectiepreventie, bijvoorbeeld bij het gebruik van handschoenen of bij het schoonmaken. Management kan hierin ondersteunen door beleid, scholing en de (juiste) middelen. Dit meldt IGJ. 

De verbeteringen die de inspectie voor twintig kleinschalige instellingen die 24-uurszorg bieden zijn vaak snel door te voeren, want kennis is algemeen voorhanden. Zo is de algemene hygiëne in de instellingen goed, maar moeten zorgverleners wel de goed producten voor handhygiëne gebruiken, en goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruiken.

Medische en verpleegkundige zorg

Verpleegkundige zorg wordt meestal hygiënisch verleend. Medicijnen worden afgesloten en droog bewaard, maar na opening is meer controle nodig op de houdbaarheidsdatum. De helft van de bezochte instellingen heeft een protocol voor prik-, bijt-, snij- en spatincidenten en algemene protocollen voor infectiepreventie.

Schoonmaak en desinfectie

De manier van schoonmaken kan beter, met scheiding van schoon en vuil materiaal, de vloeren vrij van obstakels. Driekwart van de instellingen gebruikt niet de goede desinfectiemiddelen. Over luchten en ventileren zijn in 75 procent van de instellingen afspraken gemaakt.

Goed bestuur

Bij kleine instellingen is het systematisch zorgen voor het verbeteren van de infectiepreventie nog onvoldoende georganiseerd, bijvoorbeeld met regelmatige audits, trainingen of een speciale functionaris die zich bezighoudt met infectiepreventie. Onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling tussen collega-instellingen kan helpen om tot verbeteringen te komen.

Door: Nationale Zorggids