Normal_pc_computer_toetsenbord_digitaal

Drie op de tien Nederlanders hebben moeite met de Nederlandse taal en/of met het vinden, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie. Dit geldt ook voor informatie over corona en de coronamaatregelen, waarbij met name het begrijpen van de grote hoeveelheid – vaak tegenstrijdige – informatie lastig is. Doordat ze de achtergrond van een maatregel vaak niet begrijpen, is het voor mensen uit deze groep lastiger deze op te volgen. Dit blijkt uit onderzoek van gezondheidsinstituut Nivel. 

Door middel van interviews is onderzocht of mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden de informatie rondom corona voldoende begrijpen en of zij moeite hebben met het naleven van de maatregelen. De geïnterviewden geven duidelijk aan dat ze de informatie rondom corona moeilijk vinden, omdat het erg veel is en bovendien vaak te ingewikkeld en tegenstrijdig. Vrijwel iedereen volgt de persconferenties, maar heeft daarna behoefte aan extra informatie om alles te kunnen begrijpen.

Voor aanvullende informatie praten de deelnemers met naasten of zoeken ze soms op internet. Opvallend is dat de socialmedia-kanalen niet als betrouwbare bron van informatie worden beschouwd. Opmerkelijk is ook dat aangepast, vereenvoudigd informatiemateriaal over corona niet door de deelnemers wordt gebruikt. Persoonlijk contact met een deskundige (bijvoorbeeld de eigen zorgverlener) voor uitleg en beantwoording van vragen zou door sommige deelnemers op prijs worden gesteld.

Naleven coronamaatregelen moeilijker bij minder vertrouwen

Wat betreft het naleven van maatregelen lopen mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en anderen tegen vergelijkbare problemen op. Afstand houden en het beperken van contacten met de ander (vooral familieleden) zijn de lastigste. Als mensen de achtergrond van een maatregel niet begrijpen, wat regelmatig voorkwam in het onderzoek, vinden zij het moeilijker om zich eraan te houden. Daarnaast is er een duidelijke relatie tussen de mate waarin mensen de maatregelen opvolgen en het vertrouwen dat ze hebben in de overheid. Dit punt kwam regelmatig in de interviews aan de orde. Gebrek aan vertrouwen is in deze groep mogelijk sterkte dan in de algemene bevolking.

Vooral behoefte aan ondersteuning huishouden

Alle deelnemers zijn chronisch ziek en/of hebben gezondheidsklachten. Uitgestelde zorg is voor sommigen een probleem. Daarnaast geven zij aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het huishouden, bij het boodschappen doen en bij andere zaken waarvoor men de deur uit moet. Met name deelnemers met een chronische ziekte zijn bang besmet te raken met corona en durven minder goed zelf de deur uit te gaan.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/mensen-met-beperkte-gezondheidsvaardigheden-hebben-meer-moeite-met-het-naleven-van-de, geraadpleegd op 10-02-2021