Normal_rolstoel_beperking_handicap

Uit het donderdag gepubliceerde onderzoeksrapport van de Landelijke Cliëntenraad blijkt dat 61 procent van de mensen met een arbeidsbeperking die gaat werken in financiële problemen raakt. Dat komt omdat het loon vaak niet toereikend is. Er is dan een aanvullende uitkering nodig bovenop het loon, en die moet met het loon verrekend worden. Dit meldt FNV. 

FNV vicevoorzitter Kitty Jong: "En die verrekening is foutgevoelig. Daar hebben we eerder voor gewaarschuwd. Dat hebben we ook gedaan voor de gevolgen voor mensen die dan vaak hun huur- of zorgtoeslagen verliezen. Maar het was jaren praten tegen een wetgeversmuur, óók toen er nieuwe wetgeving kwam. Regels en procedures zijn nog steeds allesbepalend, de menselijke benadering ontbreekt."

Werken moet lonen

Uit het onderzoek blijkt nu dat meer dan de helft van de mensen met een arbeidsbeperking die aan de slag gaat, in financiële problemen raakt.

Jong: "Dat valt niet te rijmen met het mantra van de overheid dat werken moet lonen. Bovendien leidt de inkomstenverrekening voor bijna iedereen tot onzekerheid over het inkomen. Instanties gaan uit van een vast inkomen, maar harde realiteit is dat mensen met een arbeidsbeperking vaak onzeker flexwerk hebben, dat soms zelfs maandelijks weer een ander inkomen oplevert. Als de overheid echt wil dat mensen aan de slag gaan en werken loont, dan is de aanpak van dit probleem prioriteit nummer één."

Door: Nationale Zorggids