Logo_logo_fnv

De FNV is naar de rechter gestapt omdat participatiebedrijf WerkSaam uit West-Friesland geen informatie wil geven over vermeend misbruik van uitkeringsgerechtigden. Die worden verplicht om regulier werk te doen, maar krijgen daarvoor geen loon. De FNV diende het WOB-verzoek al in 2018 in. De zitting vond deze week plaats in de rechtbank in Haarlem. Dit meldt de vakbond. 

Déjo Overdijk, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden: "Het werk van deze uitkeringsgerechtigden is veelal gelijk aan het werk van betaalde krachten. Daarmee wordt misbruik gemaakt van de positie van uitkeringsgerechtigden. Bovendien is het verdringing van betaald werk en dat kan leiden tot oneigenlijke concurrentie tussen bedrijven."

Bewijslast

De FNV wil dat WerkSaam met concrete informatie komt. Zo wil ze weten bij welke bedrijven de uitkeringsgerechtigden werken, om hoeveel uur het gaat en welke werkzaamheden verricht worden. Overdijk: "WerkSaam heeft altijd gezegd dat dit gratis werk moet leiden tot vaste banen. We willen weten hoeveel mensen dankzij dit gratis werk een vaste baan hebben gekregen. Bovendien is WerkSaam uitvoerder van de zeven aangesloten Westfriese gemeenten, en als overheidsorganisatie moet zij transparant zijn over wat zij doet."

Ontkenning

Het bedrijf ontkent ook dat er documenten bestaan met deze informatie. Toch worden er in de jaarrapportages percentages genoemd. Overdijk: "Dat is grote onzin, als je percentages kunt geven, kan je ook concrete aantallen noemen."

Stop Werken zonder Loon

De FNV wil dat mensen zo snel mogelijk duurzaam, met betaald werk, uit de uitkering komen en dat er een einde komt aan Werken zonder Loon. De evaluatie van de Participatiewet door het Sociaal Cultureel Planbureau liet al zien dat dit door de huidige aanpak nauwelijks gebeurt. In de tijd van personeelsschaarste en vóór corona kreeg landelijk slechts 1 procent van hen vaker werk.

Door: Nationale Zorggids