Normal_het_gehandicapte_kind

Op 3 december is het Wereld Gehandicapten Dag, een dag die in het teken staat van gelijke kansen voor mensen met en zonder een beperking. Bijvoorbeeld de kans om samen te spelen met andere kinderen. Want negen op de tien speelplekken zijn niet geschikt voor kinderen met een beperking. Zo worden tienduizenden kinderen onbedoeld buitengesloten. Daarom hebben vijftig organisaties zich verenigd in het SamenSpeelNetwerk. Zij bundelden afgelopen twee jaar hun kennis en ervaring en stellen deze nu via onbeperktspelen.nl beschikbaar aan speeltuinen, gemeenten, ouders, zorgverleners, scholen – iedereen die nodig is om samenspelen mogelijk te maken. Dit meldt het Gehandicapte Kind. 

Het zit in het dna van elke speeltuinorganisatie om een plek te bieden waar alle kinderen uit de buurt samen kunnen spelen, maar toch gaat het te vaak mis. Door bijvoorbeeld mulle paden of ongeschikte toestellen is 90 procent van de speelplekken niet toegankelijk voor kinderen met een beperking. Terwijl een speeltuin juist voor hen zo belangrijk is om buurtgenootjes te leren kennen. Want veel kinderen met een beperking gaan ver van huis naar school en hebben nauwelijks vrienden in de buurt. Zij zijn daardoor vaak eenzaam.

Toegankelijk voor iedereen

Om een speelplek toegankelijk te maken, moet je al vanaf rekentafel rekening houden met kinderen die anders spelen, zoals kinderen die in een rolstoel zitten, blind zijn, autisme of een verstandelijke beperking hebben. De speelplek moet bijvoorbeeld zo zijn ingericht dat iedereen er zijn weg kan vinden, dat de paden toegankelijk zijn en er rustige plekjes zijn voor kinderen die dat nodig hebben. Onbeperktspelen.nl legt uit hoe dat werkt.

Door: Nationale Zorggids
Afbeelding: het Gehandicapte Kind