Normal_rolstoel_beperking_handicap

D66, GroenLinks en PvdA willen met een initiatiefwetsvoorstel handicap en seksuele gerichtheid expliciet opnemen in de Grondwet als grond waarop niet gediscrimineerd mag worden. Op 30 juni 2020 nam de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel al aan en op 9 februari 2021 stemde ook de Eerste Kamer ermee in. Grondwetswijzigingen moeten altijd tweemaal door het parlement worden behandeld en daarom werd er nogmaals over gesproken in de Tweede Kamer. Dit meldt de Tweede Kamer

Godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht staan al expliciet genoemd in artikel 1 van de Grondwet als gronden waarop niet gediscrimineerd mag worden. Het initiatiefwetsvoorstel voegt daar twee gronden aan toe.

Steun

Het speelveld is nog ongelijk voor mensen met een handicap of een seksuele gerichtheid die afwijkt van de norm, betoogt Van der Laan (D66). Daarom is het goed als ze expliciet in de Grondwet worden genoemd.
Te vaak worden mensen nog buitengesloten, stelt Werner (CDA) vast. De samenleving is niet compleet als niet iedereen meedoet, benadrukt zij. Een handicap of seksuele gerichtheid is zó fundamenteel onderdeel van wie je bent, zegt Ellian (VVD), dat het logisch is om deze twee gronden aan artikel 1 toe te voegen.
De strijd tegen onrecht en discriminatie moet nog steeds gevoerd worden, zegt Kathmann (PvdA), die positief is over het initiatief. Maar wat gaat er in de praktijk gebeuren om discriminatie en ongelijke behandeling tegen te gaan?

VN-verdrag

Nederland kan meer doen om te voldoen aan het VN-verdrag voor mensen met een beperking, denkt Kröger (GroenLinks). Zij wil dat ons land zich aansluit bij het facultatief protocol bij het verdrag.
Ook Ceder (ChristenUnie) vraagt naar het VN-verdrag. Moet er niet meer gebeuren om dit ook op de BES-eilanden goed toe te passen?

Discriminatie en ongelijke behandeling

Discriminatie is helaas niet iets van vroeger, stelt Leijten (SP): te vaak worden mensen slachtoffer van ongelijke behandeling. Zo zijn in het toeslagenschandaal discriminerende algoritmes gebruikt, die mensen met lage inkomens of met een andere dan de Nederlandse nationaliteit troffen. Zouden daarom economische klasse en nationaliteit niet ook in artikel 1 moeten worden opgenomen?

Grondrechten

Iedereen is het erover eens dat mensen in gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld, zegt Bisschop (SGP), maar wat "gelijke gevallen" precies zijn, kan afhangen van je levensbeschouwelijke overtuiging. Hij wijst erop dat er geen rangorde is in grondrechten: artikel 1 is niet belangrijker dan andere artikelen. En hoe moet de discussie over geslacht en genderidentiteit worden bezien in het licht van artikel 1?

Het debat gaat op een later moment verder met de reactie van de initiatiefnemers en de minister van Binnenlandse Zaken op de inbreng van de Kamer.