Programma Volwaardig Leven voor mensen met beperking stopt

Mensen met een beperking, professionals, naasten en allerlei organisaties werkten de afgelopen jaren hard aan het programma Volwaardig Leven. Doel van het programma was een toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Het programma richtte zich specifiek op de zorg voor 130.000 mensen in Nederland met een intensieve zorgvraag, maar loopt formeel eind 2021 af. Dit meldt Volwaardig Leven. 

Volgens het ministerie heeft het programma veel voor elkaar gekregen, maar is er ook nog genoeg te doen. De organisaties die werkten aan Volwaardig Leven hebben daarom samen de toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking geschreven. De komende jaren wordt gewerkt aan de uitvoering hiervan.

Een samenvatting van de resultaten uit het programma vind je hier.

Door: Nationale Zorggids