De VraagApp verlicht de druk op mantelzorgers

Door middel van de VraagApp kunnen mensen met een beperking antwoorden krijgen op alledaagse vragen, bijvoorbeeld over regelgeving of het openbaar vervoer. Deze vragen worden vervolgens door vrijwilligers beantwoord. Dat meldt Kennisplein Gehandicaptensector.   

Mensen kunnen op elk denkbaar ogenblik over allerlei onderwerpen mondeling of schriftelijk vragen stellen via de VraagApp. Op elk moment zijn er vijf vrijwilligers beschikbaar. De vrijwilliger die op dat moment tijd heeft, of het antwoord op de vraag weet, geeft antwoord.

Zelfstandigheid

Dankzij de VraagApp kunnen mensen hun zelfstandigheid behouden. Doordat kleine vragen meteen beantwoord worden, groeien ze niet uit tot grote problemen. Hierdoor ervaren mensen minder stress en behouden ze hun zelfstandigheid.  

Door: Nationale Zorggids