Normal_normal_ggz_ouderenzorg_dwangbuis_bandenfixatie

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Daarbij gaat het in de meeste gevallen om mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Twee jaar geleden is de wet in werking getreden. Uit een eerste evaluatie blijkt dat er nogal wat knelpunten zijn in de uitvoering. In een brief aan de Tweede Kamer vragen patiënten- en belangenorganisaties om verbeteringen. De kennis over en bekendheid met de wet moeten vergroot worden. Daarnaast zijn extra middelen nodig om de wet goed te kunnen uitvoeren. Dit meldt Ieder(in). 

LSR, LFB, Per Saldo, KansPlus en Ieder(in) vragen in een gezamenlijke brief aandacht voor meer bekendheid en kennis over de Wet zorg en dwang bij cliënten, familie en zorgverleners. Ook vragen ze meer aandacht voor  de Wzd en zorg thuis: de wet geldt ook voor onvrijwillige zorg thuis, maar uitvoering van de wet bij zorg in natura of bij een persoonsgebonden budget (pgb) komt niet goed genoeg van de grond. Hiervoor is extra inzet nodig, vinden de organisaties.

Tekort aan Wzd-professionals

Voor een goede uitvoering van de wet moeten er oplossingen komen voor het tekort aan Wzd-professionals, problemen in de ict en hoge werkdruk. Daarnaast is sterkere inzet nodig van clientvertrouwenspersonen. Mensen kunnen hier bij onvrijwillige zorg een beroep op doen. Maar de bekendheid van deze ondersteuning moet versterkt worden. Deze vertrouwenspersonen moeten laagdrempelig en vrij beschikbaar zijn, vinden de patiëntenorganisaties. Zij pleiten tot slot ook voor alternatieven voor dwang en onvrijwillige zorg.

Door: Nationale Zorggids