Peuters die moeite hebben met reguliere opvang komen in een eigen groep

Peuters die niet mee kunnen draaien in een reguliere groep, maar ook niet in een groep met intensieve opvang terechtkunnen, gaan een eigen groep vormen. Dat meldt WOS.

Na anderhalf jaar overleg hebben gemeente Westland en de kinderopvangorganisaties besloten dat de peuters die buiten reguliere groep en de groep met intensieve opvang vallen in eigen groepen geplaatst worden. Dit worden groepjes van twaalf peuters. Twee pedagogische medewerkers, een kinderopvangmedewerker en een hulpverlener gaan leiding geven aan deze groepen.

Uitwerking

De gemeente en de kinderopvangorganisaties zijn deze veranderingen momenteel aan het voorbereiden. Voor ouders wordt de drempel zo laag mogelijk gehouden. Zij betalen de opvang via de Wet kinderopvang.

Door: Nationale Zorggids