Normal_normal_dokter__arts__stethoscoop

In Nederland zijn ongeveer 1,17 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij hebben een lager intelligentieniveau en soms moeite om zich in de maatschappij te redden. Deze groep krijgt op dit moment onvoldoende passende zorg, constateert Zorginstituut Nederland. De gezondheid van mensen met een LVB kan verbeteren als artsen herkennen dat hun patiënt een verstandelijke beperking heeft en daar rekening mee houden in de spreekkamer. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Mensen met een LVB maken vaker gebruik van zorg. Gemiddeld 4 op de 5 mensen met een LVB bezoekt de huisarts minimaal één keer per jaar. Bij de Nederlandse bevolking is dat gemiddeld 2 op de 3 mensen. Ook gebruiken mensen met een LVB meer medicijnen, gaan ze vaker naar een specialist en zoeken vaker psychische hulp. Door hun beperking hebben ze moeite om te begrijpen wat hen mankeert, hoe ze medicijnen moeten gebruiken of hoe ze adviezen moeten opvolgen. Zorgverleners lopen er tegenaan dat vaak niet duidelijk is dat iemand een verstandelijke beperking heeft.

Herkenning LVB en betere communicatie

Op basis van onderzoek ziet het Zorginstituut mogelijkheden voor verbeteringen. Deze zijn vooral gericht op de ‘voorkant’ van het zorgtraject in de huisartsenpraktijk. Denk bijvoorbeeld aan betere bekendheid van kennis over LVB, het gebruik van bestaande screeningsinstrumenten en het scholen van huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten. Communicatie met patiënten met een LVB kan bijvoorbeeld verbeteren door aanpassing van taalgebruik en gebruik van visuele middelen.

De verbeteringen kunnen ervoor zorgen dat mensen met een LVB zich meer gehoord en begrepen voelen. Zo kunnen ze beter samen met hun huisarts beslissen wat er met hun hulpvraag moet gebeuren. Zij kunnen hun klachten tijdig laten behandelen, krijgen vaker de juiste medicatie en kunnen de behandel- en medicatie-adviezen beter opvolgen. 

Juiste zorg op de juiste plaats in medisch en sociaal domein

Nog een belangrijke verbetermogelijkheid in het zorgtraject rond LVB is de samenwerking tussen huisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten (AVG), ggz-instellingen, verslavingszorg en maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld dat een huisarts de medische klacht behandelt en voor passende zorg doorverwijst naar een AVG. Of dat de arts ingeval van sociale of financiële problemen doorverwijst naar het sociale wijkteam.

Door: Nationale Zorggids