Normal_congres_gelijk_is_gelijk_inclusie_in_2040

Op 29 maart organiseren Zelfregiecentrum Nijmegen en Inclusie Verenigt het congres Gelijk is Gelijk in coronatijd, over inclusie van mensen met een beperking in 2040.  Het accent ligt daarbij op de onderwerpen wonen, toegankelijkheid en cultuur, met als rode draad: waar willen we over ongeveer 20 jaar staan met elkaar op deze belangrijke beleidsterreinen? Een van de gastsprekers is directeur Illya Soffer van Ieder(in). 

Soffer spreekt samen met directeur Teddy Vrijmoet van De Lindenberg en filmmaker Mari Sanders over cultuur en inclusie. Willem Jagersma van PBT consult spreekt over toegankelijkheid en design for all. Ook wordt op 29 maart de ideale rolstoelwoning gepresenteerd door studenten ergotherapie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Ook is er ruimte voor debat met (nieuwe) Nijmeegse raadsleden en bestuurders over inclusie. Verder zijn er diverse optredens, wordt de Broeder Tuck Award uitgereikt en presenteert Jan Troost zijn autobiografie over 50 jaar belangenbehartiging en ondeugd.

Iedereen met een beperking

Het congres is in de eerste plaats bedoeld voor mensen met een beperking en hun directe omgeving. Maar ook voor beleidsmedewerkers van overheden, maatschappelijke organisaties, woningbouwcorporaties en zorgverzekeraars. De organiserende organisaties willen op 29 maart ook een convenant sluiten met belangrijke partijen om inclusie in Nijmegen een extra boost te geven.

Aanmelden voor de livestream kan via secretariaat@zrcn.nl. Het congres is dus online te volgen en vindt op 29 maart plaats van 10.30 uur tot 17.00 uur.

Door: Nationale Zorggids