'Toegankelijkheid huizen voor mensen met een beperking nog meer in gevaar'

Door meer woningen toe te wijzen aan mensen met vitale beroepen, komt de toegankelijkheid van huizen voor mensen met een beperking in het geding, denken Ieder(in) en een mensenrechtenjurist. Een wetsvoorstel waarin gemeenten meer ruimte krijgen om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan vitale beroepen moet nog naar de Tweede Kamer, maar als het er doorkomt is het volgens Ieder(in) extra naar voor mensen met een beperking. Dit meldt Stadszaken. 

Woningmarkt is al oververhit. “Voorrang voor de één betekent dat iemand anders lager op de lijst komt te staan. Dat is voor iedereen vervelend. Maar voor mensen met een beperking, die überhaupt geen agent of verpleger kunnen worden, is dit extra naar”, zegt beleidsmedewerker Anneke van der Vlist van Ieder(in).

Een thuis voor iedereen

Ondertussen loopt het overheidsprogramma Een thuis voor iedereen, dat ervoor moet zorgen dat er voldoende betaalbare woningen komen voor aandachtsgroepen, zoals mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Mensenrechtenjurist Jan de Vries vermoedt dat er hierdoor meer aandacht komt voor hun positie, maar tegelijkertijd zijn mensen met een beperking slechts één van de zeven aandachtsgroepen en is er niet bekend gemaakt hoeveel woningen er per groep nodig zijn. Het is volgens De Vries ook nog maar de vraag of gemeenten wel inzicht hebben in de lokale woonbehoefte van mensen met een beperking.

Ieder(in) betwijfelt daarnaast of gemeenten wel genoeg toegankelijke woningen aan mensen met een beperking wil geven. Hoewel de belangenorganisatie achter de plannen van minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting staat, zouden de ambities veel verder moeten worden aangescherpt.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky