Te weinig overheidsbanen voor mensen met beperking

De overheid is er vorig jaar opnieuw niet in geslaagd het afgesproken aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. De teller bleef steken op een kleine 12.000, waar dat er 20.000 hadden moeten zijn. Dat meldt minister Carola Schouten (Participatie) aan de Tweede Kamer.

Overheid en bedrijfsleven maakten negen jaar geleden de afspraak dat er in de jaren tot en met 2025 in totaal 125.000 banen bij moeten komen voor mensen die door hun beperking moeilijk aan de slag komen. Het tussendoel voor eind vorig jaar was 80.000, waarvan driekwart voor rekening zou komen van de private sector.

Het bedrijfsleven hield zich sinds 2013 steeds aan de afspraak, en deed dat vorig jaar met bijna 61.000 banen opnieuw. De overheid daarentegen haalde het eigen quotum de afgelopen jaren steevast niet.

Betere financieringsafspraken

"Teleurstellend", vindt Schouten, en reden voor "een impuls". Zij vindt dat de overheid "een voorbeeldfunctie" heeft bij het aan het werk helpen van mensen met een beperking.

Door betere financieringsafspraken met ministeries denkt Schouten dit jaar nog maximaal 400 extra banen te kunnen realiseren. Daar komen er in 2023 nog eens 500 bij. Daarnaast kijkt de minister of meer mensen met een beperking in aanmerking kunnen komen voor hulp bij het vinden van werk.

Het tempo waarin het bedrijfsleven extra werkplekken creëert voor mensen met een beperking, is de afgelopen jaren wel flink verminderd. De marktsector ligt nu nog geen 1000 banen voor op de doelstelling. Dat waren er in 2018 nog 13.000. Schouten stelt desondanks vast dat werkgevers zich "ondanks de coronapandemie" zijn blijven inspannen voor deze doelgroep.

Door: ANP