Aanwijzing voor thuiszorgorganisatie AZR-Zorg uit Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft thuiszorgorganisatie AZR-Zorg (AZR) uit Den Haag een aanwijzing gegeven. De zorg voldoet niet aan de normen voor goede zorg en vertoont grote tekortkomingen. AZR mag geen nieuwe cliënten meer aannemen. Binnen uiterlijk acht weken moet de zorgaanbieder voldoen aan de aanwijzing. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Op 26 april en 18 mei bezocht de inspectie AZR. Dit waren vervolgbezoeken op een eerder toezichtstraject, vorig jaar. Toen legde de inspectie al een aanwijzing met een cliëntenstop op. Daarna volgde tweemaal een last onder dwangsom om de aanwijzing af te dwingen. In oktober 2021 beëindigde de inspectie die aanwijzing, omdat AZR voldeed aan de onderdelen van die aanwijzing. AZR moest wel nog de andere tekortkomingen uit het rapport wegnemen.

De inspectie stelt nu vast dat er nog steeds tekortkomingen zijn in de thuiszorg die AZR biedt. De thuiszorgaanbieder stuurt onvoldoende op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Er ontbreekt professionaliteit en zorgvuldigheid. Zo hebben niet alle cliënten een actuele indicatie en een actueel zorgplan. Dit zorgt voor risico’s voor de veiligheid van cliënten. In combinatie met het eerder doorlopen traject leidt dit tot onvoldoende vertrouwen in AZR om te verbeteren. Een aanwijzing is daarom weer nodig.

Hoe nu verder

Door de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing met een cliëntenstop gegeven. AZR mag geen nieuwe cliënten meer aannemen die zorg krijgen volgens de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Uiterlijk 4 november 2022 moet AZR aan de aanwijzing voldoen. Pas als AZR aan alle normen uit de aanwijzing heeft voldaan, heft de inspectie de cliëntenstop op.

Door: Nationale Zorggids