Energieplafond ontoereikend voor mensen met beperking, moties ingediend

In aanloop naar de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer heeft Ieder(in) bij de Kamerleden aandacht gevraagd voor twee groepen mensen met een beperking of chronische ziekte voor wie het energieplafond onvoldoende gaat oplossen. Tijdens het debat zijn er twee belangrijke moties ingediend waar morgen over wordt gestemd. Ieder(in) roept de Kamerleden op om vóór deze moties te stemmen. Dat meldt Ieder(in). 

In Nederland zijn ongeveer 1100 kleinschalige woonvormen met persoonsgebonden budget(pgb)-zorg voor mensen met een beperking en 400 van deze woonvormen voor ouderen. Het gaat om kleinschalige woonvormen met zorg voor mensen met een zorgvraag, waarbij ze zelf uit hun eigen inkomen huur en energie betalen en de zorg en begeleiding betalen via een pgb. Dit zijn bijvoorbeeld de 118 Thomashuizen met in totaal 1000 bewoners en de naar schatting 500 ouderinitiatieven, opgericht door ouders voor hun volwassen kinderen met een ernstig meervoudige, lichamelijke of verstandelijke beperking of autisme, met in totaal duizenden bewoners.

Deze woonvormen hebben vaak één energieaansluiting voor meerdere bewoners die geen gezamenlijk huishouden vormen. Door het aantal bewoners in zo’n woongroep – over het algemeen zo’n 3 tot 26 bewoners – zullen zij ver boven het energieplafond uitkomen. Zij worden dan alsnog geconfronteerd met torenhoge energiekosten en dreigen in financiële problemen te komen. Het gaat ook nog eens om mensen die vaak toch al een financieel kwetsbare positie hebben. 35 procent van hun inkomen gaat dan op aan energiekosten.

Motie van Pieter Omtzigt

Een oplossing voor deze groep is dus absoluut noodzakelijk. Ieder(in) is blij met de motie die Pieter Omtzigt heeft ingediend. Daarin wordt het kabinet gevraagd een voorstel te doen voor woonsituaties zoals deze woon-zorg-initiatieven. Ieder(in) roept de Tweede Kamer op morgen voor deze motie te stemmen.

Mensen met elektrische hulpmiddelen en medische apparatuur

Mensen met een beperking of chronische ziekte die te maken hebben met elektrische hulpmiddelen, medische apparatuur en zorggerelateerde stookkosten dreigen de energierekening niet meer te kunnen betalen en financieel in de problemen te komen. Het voorgestelde energieplafond van het kabinet is voor hen geen toereikende oplossing.

Motie van Inge van Dijk

In het debat over de begroting van de Rijksoverheid heeft Van Dijk (CDA) samen met anderen hierover een motie ingediend. Daarin wordt het kabinet gevraagd samen met de VNG te onderzoeken of extra financiële steun kan worden gegeven aan mensen met een beperking of chronische ziekte. Bijvoorbeeld via de bijzonder bijstand of een energietoeslag waarbij niet het inkomen, maar een extra specifieke behoefte leidend is.

Onvermijdbaar hoger verbruik van energie en gas

Waar de motie het voorbeeld noemt van mensen met beademingsapparatuur is het essentieel dat men begrijpt dat er ook vele andere elektrische hulpmiddelen of medische apparatuur is die voor een onvermijdbaar hoger verbruik van energie of gas zorgen. Het gaat niet alleen om mensen met chronische thuisbeademing, zuurstofapparatuur en thuisdialyse. Maar ook om mensen met een tillift, een elektrische rolstoel, speciale matrassen met een pomp tegen doorliggen of domotica (bijvoorbeeld automatische deuren, gordijnen, raamopeners of hooglaagbedden).

Door: Nationale Zorggids