Kinderen met Down ontwikkelen zich beter met een speciale bifocale bril

Kinderen met het syndroom van Down zien niet alleen slecht in de verte, maar ook van dichtbij. Promotieonderzoek van Christine de Weger-Zijlstra van het Radboudumc toont aan dat deze kinderen veel beter zien met een bril die beide afwijkingen corrigeert. Met deze bril ontwikkelen ze zich bovendien beter. Dit meldt het Radboudumc. 

Een leesbril is vaak pas op latere leeftijd nodig, maar niet voor kinderen met het sydroom van Down. Het is al langer bekend dat zij veraf slecht zien, maar sinds kort blijkt ook het zicht van dichtbij sterk verstoord. Dit komt door afwijkingen in de hersenen en ogen, waardoor de kinderen niet goed kunnen scherpstellen.

Bifocale bril

Christine De Weger-Zijlstra, orthoptist en onderzoeker aan het Radboudumc: "Deze kinderen kregen vroeger een gewone, unifocale bril die het zicht veraf verbetert, maar dan hebben ze dus nog steeds een wazig beeld dichtbij. Wij hebben onderzocht of een bifocale bril, die zowel veraf als dichtbij kijken corrigeert, het zicht van kinderen met Down verbetert. We hebben ook gekeken wat de bril doet met de ontwikkeling van deze kinderen. Zo onderzochten we werkgeheugen, selectieve aandacht, gedrag kunnen beheersen en flexibel kunnen denken."

Spelletje op de tablet

De Weger-Zijlstra onderzocht ruim 100 kinderen van twee tot zestien jaar met het syndroom van Down. De helft kreeg een unifocale bril en de andere helft een bifocale bril. Vervolgens zijn een jaar lang verschillende metingen uitgevoerd. Die waren niet alleen gericht op de zichtfunctie. Zo keek ze bijvoorbeeld ook naar de stand van de ogen. "Kinderen met Down kijken vaak scheel en dit beperkt het zicht", vertelt ze. "Een oog dat scheel staat doet namelijk niet mee." Ouders en leerkrachten vulden vragenlijsten in om de ontwikkeling in kaart te brengen. De kinderen voerden hiervoor een specifieke taak uit op een tablet. 

Verbeterde cognitieve ontwikkeling

De uitkomsten van het onderzoek zijn zeer positief. De bifocale bril verbetert het zicht van dichtbij sterk en vermindert het scheelzien. Het opvallendst is dat het gebruik van deze bril de ontwikkeling bevordert. "We zagen bovendien de sterkste ontwikkeling bij de kinderen met de grootste verbetering van hun zicht. Dit onderstreept het belang van goed zicht van veraf én dichtbij voor de ontwikkeling van het kind. Omdat slecht zicht van dichtbij vrijwel niet voorkomt bij gewone kinderen is er bij het Downsyndroom ook nooit aandacht voor geweest. Door dit onderzoek kunnen we ze nu veel beter helpen."

De verwachting is dat deze behandeling nationaal en internationaal de nieuwe standaard wordt bij kinderen met Down.

Door: Nationale Zorggids