Samenleving nog lang niet toegankelijk genoeg voor mensen met beperking

Al tientallen jaren blijft de deelname aan de samenleving van mensen met een beperking achter bij de algemene bevolking. De samenleving is niet toegankelijk genoeg voor hen. Ze ervaren fysieke drempels, maar ook beperkingen in financiële middelen en sociale contacten. Dit meldt Nivel.

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking ervaren minder toegankelijkheid tot algemene voorzieningen dan mensen zonder beperking. Zo kunnen zij bijvoorbeeld op plekken niet naar binnen omdat er drempels of te krappe doorgangen zijn, of is er in een gebouw geen lift. In sommige gevallen zijn er niet genoeg zitplaatsen, waardoor een locatie ontoegankelijk is voor mensen met een beperking. Maar ook ervaren zij drempels op het gebied van geld, sociale contacten en toegankelijkheid van informatie. Hoe zwaarder de beperking, hoe minder makkelijk deelname aan de samenleving is.

Betaald werk

Betaald werk was in 2022 weggelegd voor slechts 43 procent van de mensen met een lichamelijk beperking. Slechts 13 procent van de mensen met een verstandelijke beperking had betaald werk. Daartegenover staat dat 86 procent van de algemene bevolking betaald wordt voor arbeid. De meeste mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking moeten het dan ook doen met een uitkering, wat ook gevolgen voor bestaanszekerheid met zich meebrengt. Zo kunnen mensen maar moeilijk rondkomen met een uitkering en hebben zij minder toegang tot vrije tijdsvoorzieningen en uitjes.

Sociaal contact

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak vooral contact met familie en niet zozeer met buurtgenoten of vrienden. Zij voelen zich dan ook geregeld eenzaam. Het is lastig om een sociaal netwerk op te bouwen, omdat mensen met een verstandelijk beperking soms te veel prikkels ervaren of op een negatieve manier behandeld worden. Naasten van deze groep mensen met een beperking verlenen veel zorg en ervaren daardoor ook een verminderde sociale toegankelijkheid.

VN-verdrag Handicap

In Nederland geldt sinds 2016 het VN-verdrag Handicap, waarin veel aandacht is voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking. De implementatie van het verdrag is dit jaar vastgesteld in de nationale strategie. Uiterlijk 2040 wil de overheid de positie van mensen met een beperking laten overeenkomen met de inhoud van het VN-verdrag. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky