Volkspetitie eist gedeeltelijk terugdraaien decentralisatie sociaal domein

Vakbond FNV start een volkspetitie om de regelgeving rond het sociaal domein deels terug te draaien en weer bij het Rijk te leggen. De vakbond vindt dat er nu te veel verschillen zijn tussen gemeenten op het gebied van onder meer jeugdzorg, beschut werk en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit meldt FNV. 

Binnen de Participatiewet is enorme rechtsongelijkheid ontstaan, zegt vicevoorzitter Kitty Jong van de FNV. Er zijn volgens haar veel voorbeelden waar gemeenten er een zooitje van maken. “Burgerrechten worden geschonden, ook die van mensen met een handicap. Dit moet echt anders, het Rijk moet weer over de regels gaan, zodat elke burger gelijke rechten heeft als het gaat om hulp en ondersteuning.”

Ontmoedigingsbeleid

In de gemeente Vlissingen spelen bijvoorbeeld verschillende problemen: mails worden niet beantwoord, dossiers raken kwijt, casemanagers zijn langdurig ziek en er is onvoldoende zorg (op maat) beschikbaar. Belangenbehartiger Ieder(in) stelde eerder al dat de gemeente een ontmoedigingsbeleid lijkt te voeren. Vlissingen ontzegde mensen die in een andere gemeente wel hulp en inkomensondersteuning zouden krijgen, hulp en inkomensondersteuning. “Daarmee is het recht op voorzieningen een soort Postcodeloterij geworden.”

Recht op dezelfde hulp en ondersteuning

Gemeenten zijn ook niet uniform als het gaat om beschut werk. Sommige gemeenten zetten zich hier goed voor in, anderen hebben volgens Jong “geen boodschap aan de noden van hun inwoners”. Vakbond FNV vindt dat gemeenten er sinds de decentralisatie in 2015 een potje van heeft gemaakt. Inmiddels zijn er honderden rechtszaken gevoerd over de Wmo en zitten mensen met een beperking die betaald werk hebben nog altijd thuis. Daarom roept de vakbond de volkspetitie in het leven, die op 14 mei 2024 om 15.45 uur gelanceerd wordt. De petitie moet ervoor zorgen dat mensen in alle gemeenten recht hebben op dezelfde Wmo, minimaregelingen, jeugdhulpvoorzieningen of een beschutte of aangepaste werkplek.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky