ZonMw erkent Milo als expertorganisatie Zintuiglijke Gehandicaptenzorg

Op voordracht van ZonMw heeft het ministerie van Volksgezondheid Stichting Milo erkend als expertiseorganisatie in de Zintuiglijke Gehandicaptenzorg. De erkenning als expertisecentrum voor ondersteunende communicatie (OC) is een belangrijke mijlpaal in de richting van beter zorg en kennis voor kinderen en jongeren die (bijna) niet praten. Dit meldt Stichting Milo.

In het VN-verdrag Handicap is vastgelegd dat iedereen recht heeft op toegankelijke communicatie, maar voor een groep mensen die niet of nauwelijks kan praten is dat lastig. Een deel van hen heeft ook verstandelijke, fysieke of zintuiglijke beperkingen. De combinatie van niet praten met een beperking heet communicatieve meervoudige beperking (CMB). Specialistische kennis en zorg maakt communicatie mogelijk, bijvoorbeeld met gebaren, pictogrammen of spraakcomputers. Alle kinderen en jongeren met een CMB verdienen een passende vorm van communicatie en daar zet Milo zich voor in. 

Door: Nationale Zorggids