Inspectie beëindigt aanwijzing R&F Care, zorgverlening is gestopt

R&F Care in Biervliet is gestopt met het verlenen van zorg. Daarom beëindigt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de aanwijzing die was opgelegd omdat de vvt-instelling geen goede zorg aan cliënten bood. Dit meldt IGJ. 

Voornamelijk ouderen en mensen met een beperking konden gebruikmaken van wonen, zorg, verpleging en begeleiding op de zorgboerderij De Markies die sinds 2022 in handen was van het Vlaamse R&F Care. De zorg was er lange tijd ondermaats en werknemers hielden onvoldoende rekening met de behoeften van bewoners. Afspraken zouden niet goed in het cliëntendossier worden vastgelegd. Ook bleken zorgverleners niet altijd bevoegd of bekwaam om bijvoorbeeld medicijnen toe te dienen.

Overname

Voor 23 februari moesten de tekortkomingen zijn opgelost. Maar de IGJ concludeerde dat de instelling nog steeds niet aan alle eisen voldeed. Op 1 maart bleek R&F Care te zijn gestopt met het verlenen van zorg. Volgens PZC heeft De Zorgtafel, een zorgaanbieder met zes locaties met woningen voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of patiënten met een verslavings- of ggz-achtergrond die langdurige zorg nodig hebben, de boel overgenomen. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky