Emergis, bezuinigingen, ideeën uitgevoerd

GOES – Centrum voor de geestelijke gezondheidszorg Emergis heeft een nieuwe koers ingezet, waarbij zorg dichtbij de cliënten thuis wordt geregeld en minder intramuraal (in instellingen). Dit is het gevolg van bezuinigingen die de instelling moet doorvoeren, zo meldt BN De Stem.

Naar verwachting zullen er zo’n 100 banen geschrapt worden. Afgelopen zomer heeft de instelling aan het personeel gevraagd mee te denken over de maatregelen die genomen kunnen worden. Zo veel mogelijk van deze ideeën zijn uitgevoerd. Hieronder vallen het verdwijnen van diverse leidinggevende functies, wijzigingen in functies en het samenvoegen van managementlagen en afdelingen.

Emergis hoop eind 2013 financieel gezond te zijn. Onderdeel van de bezuinigingen is ook de sluiting van Hostel Middelburg in maart 2013. Bovenop de bezuinigingen komt ook nog de eis om in 2020 het aantal bedden met eenderde te hebben verminderd, een gevolg van afspraken tussen het Rijk en GGZ (de instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg).

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal