Psychiatrie, jeugdpsychiatrische programma's, Van Amelsvoort

UTRECHT - Therese van Amelsvoort, bijzonder hoogleraar Transitiepsychiatrie, wil voor jongvolwassen die tussen de kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie vallen specifieke zorgprogramma’s opstellen. Dat bleek uit haar oratie van afgelopen vrijdag, zo meldt Artsennet.

Volgens Van Amelsvoort moet de strikte leeftijdsgrens van achttien jaar tussen de disciplines losgelaten worden om plaats te bieden voor zorgprogramma’s die een continu karakter hebben. Nog te vaak komt het voor dat kinderen die behandeld worden naar andere hulpverleners of vestigingen moeten wanneer zij achttien worden. Ook worden verschillende instrumenten voor effectmeting en diagnostiek gehanteerd, waardoor de aansluiting van de diverse behandelingen gehinderd wordt.

Van Amelsvoort pleit voor speciale jeugdpsychiatrische programma’s omdat de grootste ziektelast onder deze doelgroep (10-24 jaar) veroorzaakt wordt door psychische stoornissen. De hersenen zijn volgens haar op deze leeftijd nog volop in ontwikkeling en daarnaast wordt er veel van de jongeren gevraagd. Bovendien ontstaan 75 procent van de psychiatrische stoornissen voor het 24ste levensjaar. 

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal