Samenwerking UMCG en Accare voor psychiatrie in Groningen

GRONINGEN - Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie hebben gisteren een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hiermee versterken de partijen hun samenwerking op het gebied van de psychiatrie, in het bijzonder het wetenschappelijk onderzoek en de patiëntenzorg.

De samenwerking tussen UMCG en Accare vindt vooral plaats tussen het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG en het Universitair Centrum van Accare. De organisaties willen twee hoogleraren kinder- en jeugdpsychiatrie aanstellen met als aandachtsgebied ontwikkelingsstoornissen en affectieve stoornissen. Ook streven ze naar het aanstellen van een promovendus gericht op angst en depressie.

Daarnaast willen het UMCG en Accare de wederzijdse dienstverlening vastleggen. Een gecombineerde nieuwbouw op het UMCG-terrein is in voorbereiding, waarmee ook de patiëntenzorg van beide organisaties dichter bij elkaar zal worden gebracht.

Accare is een gespecialiseerde instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Nederland en het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG biedt patiënten uit de stad Groningen en omgeving een totaalpakket aan psychiatrische zorg.

© Nationale Zorggids / Florian Kersten