Verlaagde GABAA-receptor-binding mede oorzaak depressiviteit

AMSTERDAM - Uit onderzoek van het VUmc in Amsterdam blijkt dat bij patiënten met een depressieve stoornis in sommige hersengebieden te weinig remming plaatsvindt. Vooral in de gebieden die betrokken zijn bij het beleven van angst- en stemmingsklachten is er bij patiënten met depressie vaak sprake van plaatselijke hyperactiviteit.

Depressieve stemmingsklachten komen wereldwijd veel voor, maar de oorzaken en achterliggende mechanismen zijn nog niet volledig opgehelderd. Ursula Klumpers van het VUmc onderzocht de rol die een bepaalde neurotransmitterreceptor GABAA en de meest voorkomende remmende neurotransmitter GABA (gamma-aminoboterzuur) bij een depressie spelen.

Een verlaagde GABAA-receptor-binding betekent minder remming in bepaalde hersengebieden. Deze verminderde remming leidt tot overstimulatie, dat gerelateerd blijkt te zijn aan een toename van angst, als onderdeel van het depressieve syndroom. Daarnaast blijkt de verminderde remming een hogere productie van stresshormonen als gevolg te hebben.

Klumpers promoveert komende vrijdag op dit onderwerp bij het VUmc.

© Nationale Zorggids / Florian Kersten