Dakloze, zwerver

HAARLEM - De gemeente Haarlem is op zoek naar een nieuwe dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen, omdat de huidige locatie sterk verouderd is. Op de nieuwe locatie zal echter geen plaats zijn voor een methadonpost.

Vanaf 2008 is geprobeerd om beide voorzieningen naar één locatie te brengen, maar in mei vorig jaar bleek dat de gemeenteraad twijfels had gekregen over de gestelde uitgangspunten.

Het college trok daarop de plannen in. De afspraak werd gemaakt dat het college een nieuwe actuele visie en richting voor de eerste opvang van dak- en thuislozen zou voorleggen aan de raad.

Zowel hulpverlenende instellingen als de cliënten blijken echter wel een voorkeur te hebben voor één locatie waarbij opvang, hulp en zorg integraal worden aangeboden. Dit biedt rust om aan herstel te kunnen werken. Toch heeft het merendeel van de cliënten van de methadonpost huisvesting en maakt het geen gebruik van de dag/nachtopvang.

Vanwege positieve ervaringen elders zal bij de uitwerking van de verdere plannen nog worden onderzocht of de gebruikersruimte voor drugs van de huidige locatie ook naar de 24-uursopvang wordt verplaatst. Het aantal cliënten dat hier gebruik van maakt is erg klein: één spuiter en drie tot vijf rokers per dag.

Het voorstel van het college voor twee gescheiden locaties is bij de gemeenteraad ingediend. Als de raad instemmend reageert, zullen de plannen voor de 24-uursopvang verder worden uitgewerkt.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz