Passende hulp voor arrestanten

DEN HAAG - Het hoofdbureau voor de politie in Den Haag zal vanaf het einde van het jaar een speciale opvanglokatie krijgen, waarin arrestanten geestelijke gezondheidsproblemen zullen worden ondergebracht. Dat meldt Omroep West.

De GGZ-instelling Parnassia zal zorgen voor de constante aanwezigheid van medewerkers die moeten beoordelen of de arrestanten in aanmerking komen voor geestelijke gezondheidszorg. Op deze manier wil gemeente Den Haag voorkomen dat mensen die hulp nodig hebben weer op straat terechtkomen.

Burgemeester Jozias van Aartsen wijst er daarnaast op dat de gang van zaken ook positief voor de politie zal uitpakken, doordat het hen veel werk uit handen neemt. Bij een eerdere proef van de gemeente met een dergelijk opvangcentrum, bleek al dat aan circa 90 procent van de arrestanten passende hulp kon worden geboden, tegenover tien procent daarbuiten. De gemeente Den Haag laat tevens weten dat meerdere steden inmiddels hun interesse hebben getoond in deze manier van opvang.

© Nationale Zorggids / Ype van Woersem