Normal_facebook

Wetenschappers van de Amerikaanse Universiteit van Michigan hebben ontdekt dat hoe meer jongeren gebruik maken van Facebook, hoe ongelukkiger zij worden. Het sociale netwerk heeft direct effect op hoe de jongeren zich voelen en hoe tevreden ze zijn met hun leven, zo meldt NU.nl.

Aan het onderzoek van de wetenschappers deden 82 jongeren mee. Gedurende twee weken kregen deze jongeren elke dag op willekeurige tijdstippen vijf keer een sms van de onderzoekers met de vraag hoe gelukkig, eenzaam of bezorgd ze op dat moment waren. Vervolgens werd de vraag gesteld of ze vlak daarvoor veel op Facebook hadden gezeten en of ze veel 'echt' sociaal contact hadden gehad.
 
Jongeren bleken zich ongelukkiger te voelen als ze veel op Facebook hadden gezeten. Naast dit directe effect op hoe de jongeren zich voelden, bleek uit het onderzoek dat meer activiteit op het sociale netwerk later op de dag leidde tot een lagere tevredenheid met hun leven over het algemeen.
 
Volgens de wetenschappers heeft de huidige staat van welzijn geen invloed op de activiteit op het grootste sociale netwerk ter wereld. De wetenschappers sluiten uit dat het netwerk een negatief gevoel alleen versterkt omdat mensen zich uit verveling op Facebook gaan en zich daarom ongelukkiger voelen.
 
Het is ook niet zo dat de jongeren in het algemeen ongelukkiger worden van sociaal contact. Door te vragen naar de mate van face-to-face contact en telefoongesprekken bleek uit het onderzoek dat jongeren daar zelfs gelukkiger van worden.
 
De wetenschappers willen in de toekomst onderzoeken wat het effect van Facebook is op andere leeftijdsgroepen. Ook de invloed van andere sociale media moet worden onderzocht. Het onderzoek van de wetenschappers is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE. 
 
© Nationale Zorggids