Normal_edith_schippers_3__2_

Minister Edith Schippers van VWS voegt zowel de kinder- en jeugdpsycholoog als de orthopedagoog-generalist toe aan het hoofdbehandelaarschap in de generalistische basis ggz. Dat meldt het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

De minister komt hiermee terug op haar besluit van 2 juli 2013, na acties van het NIP en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) richting de zorgverzekeraars, gemeenten en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In haar antwoord op Kamervragen heeft minister Schippers laten weten dat ook de orthopedagogen-generalist en de kinder- en jeugdpsychologen mogen optreden als hoofdbehandelaar. Dit geldt in ieder geval tot de overheveling van de jeugd-GGZ naar de gemeenten in 2015.

Met name orthopedagogen-generalist en kinder- en jeugdpsychologen die werkzaam zijn in de jeugd-GGZ beschikken over specifieke expertise, die BIG-geregistreerde hoofdbehandelaren niet hebben. Dit heeft een grote rol gespeeld in de beslissing van de minister. In haar antwoord op vragen van Kamerlid Leijten over het hoofdbehandelaarschap schrijft de minister:  'Als zij voorafgaand aan de overheveling van de jeugd-GGZ naar gemeenten geen hoofdbehandelaar mogen zijn, gaat expertise verloren, met alle nadelige gevolgen van dien voor kinderen en hun ouders (kwaliteit en continuïteit van de zorg en wachttijden) en voor de professionals die het betreft. Deze beroepsgroepen gaan dan bovendien met een achterstand de overheveling van de jeugd-GGZ naar de gemeenten in.

De minister heeft verder laten weten zo snel mogelijk contact op te nemen met de NZa om de kinder- en jeugdpsychologen die geregistreerd zijn bij het NIP toe te voegen aan de lijst van hoofdbehandelaars.

© Nationale Zorggids