Normal_joints_wiet_marihuana_marijuana

Uit een onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat interventie in de vorm van een zogenoemd 'wiet-check-gesprek' bij jongeren tot positieve resultaten leidt. De interventie bestaat uit twee gesprekken met een hulpverlener en is bedoeld voor jongeren die regelmatig blowen of hun cannabisgebruik willen bespreken met een deskundige. Dat meldt Trimbos.

Het doel van het wiet-check-gesprek is het vergroten van de motivatie van jongeren om het gebruik van cannabis te minderen of ermee te stoppen. Het onderzoek naar het effect van het wiet-check-gesprek is uitgevoerd onder 119 jongeren van 14-21 jaar die minimaal één keer per week blowen en niet voldoende gemotiveerd zijn om een behandeltraject te starten. Ongeveer de helft van deze jongeren volgde, na het invullen van de eerste vragenlijst, de wiet-check. De andere helft kreeg een eenmalig informatiegesprek waarin informatie werd gegeven over de effecten van cannabisgebruik. Drie en negen maanden later vulden alle jongeren opnieuw dezelfde vragenlijst in.

De uitkomst van het onderzoek liet verschillen zien in de effecten van een wiet-check-gesprek op  korte en langere termijn. Jongeren die bij aanvang van de interventie meer dan 15 joints per week blowden, hadden na drie maanden meer baat bij de wiet-check dan bij het informatiegesprek: hun cannabisgebruik vertoonde een sterkere daling dan dat van hun leeftijdsgenoten die alleen een informatiegesprek hadden gehad. Na negen maanden waren deze gunstigere uitkomsten van het wiet-check-gesprek ten opzichte van het informatiegesprek voor deze groep zwaardere gebruikers echter verdwenen. Vooral de jongere deelnemers (tot 18 jaar) en deelnemers zonder internaliserende problematiek bij aanvang van het onderzoek hadden na negen maanden meer baat bij het wiet-check-gesprek dan bij het eenmalige informatiegesprek.

Jongeren die willen weten of aanmelding voor een wiet-check-gesprek zinvol is kunnen eerst een test doen op het vandaag gelanceerde www.wietcheck.nl. Hier kunnen mensen zelf hun wietgebruik testen en advies op maat krijgen over hun gebruik.

© Nationale Zorggids