Normal_depressie_verdrietig_ongelukkig

De zorg om een familielid met psychische problemen kan een grote impact hebben op de directe familie. Dit blijkt uit een enquête van Fonds Psychische Gezondheid, zo meldt Medical Facts.

Van de 1.546 respondenten gaf maar liefst 95 procent aan dat de psychische problemen van een familielid voor belemmeringen zorgen in hun eigen leven. Een derde van de respondenten geeft aan zélf psychische problemen te ervaren door de zorg om hun familielid. Psycholoog Jean-Pierre van de Ven van Fonds Psychische Gezondheid: 'Zij ervaren bijvoorbeeld klachten als angst en somberheid. Depressieve gevoelens en een burn-out komen bij familie en vrienden van mensen met  psychische stoornissen ook regelmatig voor. Er kan niet genoeg aandacht zijn voor het belang van de steun aan naastbetrokkenen'.

De uitkomsten van de enquête waren aanleiding een online campagne te starten met als thema: 'Zorg om een ander. Zorg voor uzelf'. Op de website psychischegezondheid.nl krijgen familieleden van mensen met psychische problemen informatie en tips om goed voor zichzelf te blijven zorgen. Ook biedt het platform een speciale test waarmee mensen de mate van overbelasting bij henzelf kunnen toetsen.

© Nationale Zorggids