Normal_geld-en-stethoscoop_21004852

Van alle aandoeningen geeft Nederland het meeste uit aan de behandeling van psychische stoornissen. Hart- en vaatziekten komen op de tweede plaats blijkt uit onderzoek van het RIVM.

In 2011 waren de kosten voor psychische klachten 19,6 miljard euro. Dat is 22 procent van de totale uitgaven voor zorg en welzijn in dat jaar. De behandeling van hart- en vaatziekten kostten 8,3 miljard euro. De totale zorgkosten van 2011 bedroegen 89 miljard euro. 

Het RIVM bestudeerde de kosten voor ziekten op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS berekende onder meer dat de zorgkosten sinds 2007 met 4,7 procent zijn gestegen. Een kwart van de stijging is toe te schrijven aan de vergrijzing en de bevolkingsgroei door de toegenomen levensverwachting. Meer dan de helft van de toename komt doordat er meer patiënten zijn en omdat medische technieken steeds beter worden.

Relatief snelle stijgers in zorgkosten zijn de uitgaven voor kanker, ziekten van het zenuwstelsel en zintuigen en stofwisselingsziekten. Omdat deze ziekten vooral bij ouderen voorkomen is het effect van de vergrijzing en toename van de levensverwachting op de zorguitgaven hier sterker dan bij andere aandoeningen.

Verstandelijke beperkingen, waaronder het Syndroom van Down, kosten binnen de hoofdgroep psychische stoornissen met 6,8 miljard euro het meest. Dit komt vooral doordat een deel van deze groep in een instelling woont en deze woonkosten tellen ook mee. Ditzelfde geldt ook voor de op één na duurste ziekte, dementie, met 4,8 miljard euro. Ook hier speelt mee dat de  deze ziekte voornamelijk op hoge leeftijd optreed en dat het aantal hoogbejaarden toeneemt door de stijgende levensverwachting. Opvallend is dat de kosten voor jongeren per hoofd van de bevolking in de periode 2007-2011 harder zijn gestegen dan die voor ouderen.

© Nationale Zorggids