Normal_igz_inspectie_voor_de_gezondheidszorg

Basic Trust Live (BTL), een praktijk voor geestelijke en lichamelijk welzijn, moet van de IGZ per direct de werkzaamheden staken. 

Uit inspectiebezoeken in maart, mei en december van dit jaar bleek dat de praktijk tekort schiet op meerdere zorginhoudelijke, organisatorische en financiële gebieden. De medewerkers waren onvoldoende deskundig, de organisatie gaf verkeerde informatie over de raad van toezicht en de besteding van het persoonsgebonden budget was niet inzichtelijk voor cliënten.

Vanwege de ernst van de bevindingen adviseerde de inspectie de staatssecretaris om BTL een aanwijzing te geven. BTL Live moet binnen een maand aan de aanwijzing voldoen en mag pas weer nieuwe cliënten aannemen als de inspectie heeft geconstateerd dat de organisatie aan de voorwaarden van verantwoorde zorg voldoet.

© Nationale Zorggids