Normal_kindermisbruik_oog

(Novum) - Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft vorig jaar 12,7 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers van een geweldsmisdrijf. Dat is minder dan een jaar eerder, toen veertien miljoen werd uitgekeerd.

Bijna achtduizend slachtoffers dienden in 2013 een aanvraag bij het fonds in. Het gaat om slachtoffers van geweldsmisdrijven met ernstig lichamelijk of psychisch letsel, slachtoffers van een overval en seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen.

Van de 12,7 miljoen is 11,9 miljoen uitgekeerd aan slachtoffers van geweldsmisdrijven met ernstig lichamelijk of psychisch letsel. Daarnaast keerde het fonds bijna vier ton uit aan slachtoffers van overvallen.

Slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen en behoorden vorig jaar voor het eerst tot de doelgroep van het schadefonds. In 2013 heeft het schadefonds voor deze regelingen 369 duizend euro uitgekeerd.

Het fonds had ook vorig jaar ook een nieuwe regeling voor gedupeerden van de Facebook-rellen in Haren. Veroordeelde daders moesten geld in het fonds storten waarmee gedupeerden konden worden gecompenseerd. Volgens het fonds zijn vrijwel alle slachtoffers volledig in hun schade gecompenseerd.