Normal_vader_kind_baby_peuter_gezin_familie__2_

De gevoelens die ouders hebben voor hun nog ongeboren kind blijken zeer bepalend voor de latere ontwikkeling van het kind tot volwassene. Vaders die tijdens de zwangerschap weinig emotionele betrokkenheid laten zien, blijken vaak na de geboorte van het kind ook onverschillig. Psychosociale problemen tijdens de zwangerschap hebben een ongunstige invloed op de hechting met het kind. Dat meldt Tilburg University.

Charlotte Vreeswijk onderzocht de relatie tussen ouders en kinderen voor en na de geboorte in termen van hechting en interesse voor de emoties en belevingen van het kind. Veel studies naar de band tussen ouders en kinderen richten zich op waarneembaar gedrag na de geboorte, zoals het vasthouden van een baby. Minstens zo belangrijk in de ouder-kind relatie zijn de verwachtingen die ouders voor en na de geboorte koesteren ten aanzien van hun kind: de zogenoemde representaties.

De kwaliteit van die representaties heeft invloed op de opvoeding en de hechting tussen ouder en kind. Dit is bekend uit eerder onderzoek dat vooral bij moeders is uitgevoerd in de postnatale fase. In het promotieonderzoek van Vreeswijk ligt de nadruk op de ouder-kindrelatie tijdens de zwangerschap en met name de emotionele betrokkenheid van vaders. Daarvoor werden zo’n 300 moeders en 235 vaders geïnterviewd, eerst tijdens de zwangerschap en vervolgens na de geboorte van hun kind.

Vreeswijk maakt onderscheid tussen ouders met evenwichtige en onevenwichtige representaties. Evenwichtige ouders hechten veel waarde aan de relatie met het kind en hebben oog voor de emoties en belevingen van het kind. Ouders met onevenwichtige representaties hebben enerzijds een afstandelijk, anderzijds een verward karakter. Afstandelijke representaties worden gekenmerkt door een koele, onverschillige houding. Verwarde representaties worden gekenmerkt door incoherente, tegenstrijdige of zelfs absurde verwachtingen ten aanzien van het kind. Onevenwichtige verwachtingen leiden tot een minder veilige hechting bij kinderen, wat gevolgen kan hebben in hun latere ontwikkeling.

Vreeswijk promoveert op 28 maart 2014 in Tilburg University.

© Nationale Zorggids